Địa chỉ:  Số 81 – Đường Quang Trung – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.
Liên hệ:  08 6964 0888
Email: congtygamezoa@gmail.com